Andrzej Zbigniew Wilowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Andrzej Zbigniew Wilowski, ur. 16 XII 1954 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Filologii Polskiej (1981).

1973-1976 działacz kultury studenckiej, organizator Warsztatów Artystycznych; 1974-1978 związany z Teatrem Ósmego Dnia. 1976-1980 współpracownik KOR, KSS KOR; od 1976 kolporter niezależnych książek wydawnictw: NOWa, Arka, biuletynów KOR, KSS KOR, ulotek; w 1977 uczestnik zbierania podpisów w obronie Stanisława Barańczaka zwolnionego z pracy na Uniwersytecie Warszawskim; działacz SKS, 1977-1981 redaktor, drukarz ulotek, dokumentów, proklamacji, uchwał; w 1978 wydawca Zeszytu SKS „Nowy ewolucjonizm” Adama Michnika. 1977-1980 współpracownik Uniwersytetu Latającego, następnie TKN, współorganizator wykładów S. Barańczaka, wieczorów autorskich, właściciel księgozbioru niezależnej biblioteki udostępnianej w prywatnym mieszkaniu. Wzywany na rozmowy ostrzegawcze, poddawany rewizjom, zatrzymywany na 48 godz. 1978-1982 współpracownik wydawnictwa Witrynka Literatów i Krytyków.

Od 1980 współpracownik struktur „S”, we IX 1980 uczestnik spotkania nad jeziorem Malta w Poznaniu; współzałożyciel NZS UAM, w II 1981 współorganizator strajku studenckiego na UAM ws. rejestracji NZS; drukarz niezależnych pism NZS, m.in. "Obserwatora Wielkopolskiego", druków ulotnych Komitetu Założycielskiego SKS.

Po 13 XII 1981 (do 1989) kolporter podziemnej prasy (m.in. „Biuletyn Informacyjny”, „Veto”, „Obserwator Wielkopolski”), znaczków poczt podziemnych, kaset z audycjami Radia „S”, wydawnictw okolicznościowych; zaangażowany w zbieranie informacji nt. aktywności podziemnych struktur zakładowych, współtwórca podziemnego „Biuletynu Informacyjnego” Wydz. Filologicznego UAM; do 1983 współpracownik Janusza Pałubickiego w ramach TZR Wielkopolska „S”; 1982-1985 drukarz podziemnego „Obserwatora Wielkopolskiego”; ; w 1982 współzałożyciel niezależnego pisma „Veto”, organizator sprzętu poligraficznego; autor tekstów do „Czasu Kultury”. 1982-1983 stażysta w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, 1983-1985 nauczyciel w Gminnej Szkole Zbiorczej w Czerwonaku filia w Kicinie, 1985-1986 w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu, 1986-1988 w Zespole Szkół Elektrycznych tamże, od 1988 na rencie; 1988-1991 autor, redaktor „Obserwatora Wielkopolskiego”.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, akcji informacyjnej, przygotowania ulotek z życiorysami kandydatów do Sejmu. Po 1989 współpracownik prasy oficjalnej: krakowskiego „Czasu”, „Gazety Handlowo-Przemysłowej”, później „Gazety Wyborczej”; wykładowca w Akademii Sztuk Wizualnych; kierownik Działu współpracy z zagranicą na UAM. 1990-2008 członek SDP; 2002-2008 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Autor tomiku poetyckiego Wiersze (Witrynka Literatów i Krytyków, 1980}.

9 VIII 1977 – 30 VII 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Poznaniu w ramach SOR krypt. Adwokat.

Cyryla Staszewska