Aniela Bobrowska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Aniela Bobrowska, ur. 17 III 1945 w Osieku n. Notecią. Ukończyła Technikum Ekonomiczne w Bydgoszczy (1967).

1959-1967 zatrudniona w Bydgoskich Zakładach Gastronomicznych, 1967-1968 w Państwowej Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, 1968-1994 w PSS Społem w Nakle. 1977-1981 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”, przewodnicząca Komitetu Założycielskiego, członek Komisji ds. Żywności przy KKP, członek KKK „S” Pracowników Społem, od XI 1980 przewodnicząca KZ w PSS Społem Nakło. X 1980 – IX 1981 członek MKZ w Nakle, 19-20 III 1981 uczestniczka nadzwyczajnej narady bydgoskiego MKZ w związku z zajściami w WRN 19 III 1981 (kryzys bydgoski), w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego, od VII 1981 członek ZR, od IX 1981 z-ca przewodniczącego Oddziału ZR w Nakle, we IX 1981 obserwator z ramienia ZR na I KZD. Od jesieni 1980 uczestniczka mszy św. organizowanych w Warszawie przez KPN; organizatorka punktu kolportażowego, kolporterka niezależnej prasy; w 1981 współorganizatorka niezależnych obchodów 3 V w Bydgoszczy.

13 XII 1981 uczestniczka wywiezienia dokumentów z siedziby ZR w Bydgoszczy; 14 XII 1981 zatrzymana na 24 godz.; przeniesiona na gorsze stanowisko pracy; uczestniczka podziemnej działalności nakielskiego Oddziału ZR; 1982-1988 kolporterka prasy podziemnej; współorganizatorka obozów wędrownych i stałych oraz obozowisk dla dzieci i młodzieży z rodzin internowanych, biednych i wielodzietnych. 1982-1983 współorganizatorka i uczestniczka Mszy za Ojczyznę w kościele św. Wawrzyńca w Nakle. We IX 1985 sygnatariuszka petycji do władz ws. zwolnienia z aresztu Bogdana Guścia. VI 1982 – 1989 uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Bydgoszczy i Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.

W 1989 uczestniczka kampanii wyborczej KO „S”. 1989-1994 przewodnicząca KZ „S” PSS Społem Nakło, od 1994 członek KZ „S” ZNTK Paterek, 1989-2007 delegat na kolejne WZD Regionu Bydgoskiego, członek ZR. 1993-2007 przewodnicząca Oddziału ZR w Nakle. Od 1994 na emeryturze. Od 2006 prezes PSS Społem Nakło.

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), Złotą Odznaka 25-lecia NSZZ „S” (2005), Medalem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (2007).

Katarzyna Grysińska