Aniela Wiesława Grudzińska

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Aniela Wiesława Grudzińska, ur.18 XI 1949 w Wielodrożu k. Przasnysza. Ukończyła Technikum Ekonomiczne w Przasnyszu (1969).

1969-1970 sprzedawczyni w kiosku Ruchu, w 1971 recepcjonistka w PTTK Oddział w Elblągu, 1971-1985 księgowa w Zakładach Mechanicznych im. gen. Karola Świerczewskiego Zamech tamże.

20-31 VIII 1980 uczestniczka strajku rotacyjnego w Zamachu, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie przewodnicząca Komisji Wydziałowej w księgowości, następnie członek KZ, doradca finansowy, VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląskiego.

14 XII 1981 uczestniczka strajku w Zamechu, członek KS. 1982-1988 kolporterka wydawnictw podziemnych (m.in. „Zwyciężymy”, „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Regionu Elbląskiego”, „Zamechowiec”), punkt kolportażu prowadziła w swoim mieszkaniu. W I 1983 zatrzymana na 48 godz. w KW MO, rewizja w mieszkaniu; I-V 1983 kilkakrotnie wzywana do KW MO, przesłuchiwana. W 1985 zwolniła się z pracy z powodu zmuszania jej do organizowania branżowych związków zawodowych, 1985-1986 bez zatrudnienia, 1986-2000 księgowa w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Elblągu.

1989-1995 członek KZ „S” w Szpitalu Miejskim w Elblągu. 1992-2002 księgowa w Zarządzie Budynków Komunalnych, 2002-2005 w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Odwykowo-Terapeutyczne; od 2005 na emeryturze, własna działalność gospodarcza finansowo-ubezpieczeniowa. Od 2003 w Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów „S”. Od 1998 w UW, następnie w PD. Od 2003 członek Zarządu, księgowa Stowarzyszenia Osób Represjonowanych i Poszkodowanych w l. 1980-1990 Regionu Elbląskiego; od 2005 członek i księgowa Stowarzyszenia Rozwój i Praca Przyszłością Samorządu; od 2006 współpracowniczka Caritas diecezji elbląskiej.

Odznaczona Krzyżem Semper Fidelis (2003).

Od 25 XI 1982 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO w Elblągu w ramach SO krypt. Rozwój.

Hieronim Guzowski