Anna Adamczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Anna Adamczyk, ur. 5 VII 1923 w Karwinie na Śląsku Cieszyńskim (obecnie Czechy), zm. 4 I 2011 w Opolu. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (1964) i studiów podyplomowych, kierunek pedagogika (1967).

1963-1981 w PZPR. 1950-1978 nauczycielka i pedagog szkolny w opolskich szkołach podstawowych i średnich, od 1978 na emeryturze.

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka opolskich struktur „S” Pracowników Oświaty i Wychowania; w 1981 współredaktorka pisma „Bryk” wydawanego przez KZ „S” POiW w Opolu (we współpracy ze Zbigniewem Babskim, Czesławem Chmielewskim, Anielą Górzną i Romanem Kwolkiem); współpracowniczka pisma „Test”, także opolskich struktur NSZZ Indywidualnego Rzemiosła „S” i pisma „Solidarność Rzemieślnicza Opolszczyzny”.

Po 13 XII 1981 działaczka podziemia w opolskich środowiskach nauczycielskich, współorganizatorka spotkań, pomocy dla internowanych i ich rodzin, kolporterka wydawnictw podziemnych (m.in. „Sygnały Wojenne”, „Solidarność Nauczycielska”, „Z Dnia na Dzień”). 1982-1983 współredaktorka podziemnego pisma „Solidarność Nauczycielska” wydawanego w Opolu w formie kopii maszynopisowych (we współpracy ze Z. Babskim, Wiesławą Ceglińską-Sempruch, C. Chmielewskim i R. Kwolkiem), zajmowała się też maszynopisaniem.

Od 1991 członek Koła Emerytów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników „S” w Opolu, od 1994 Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców i Nauczycieli.

Wyróżniona tytułem Zasłużona dla Opolszczyzny (2010), wielokrotnie odznaczana za osiągnięcia i pracę pedagogiczną.

Zbigniew Bereszyński, Michał Zarzycki