Anna Bogucka-Skowrońska

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Anna Bogucka-Skowrońska, ur. 23 II 1942 w Radomiu. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa (1964).

1964-1965 aplikant w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu, 1966-1967 w Sądzie Powiatowym w Słupsku, 1971-1990 aplikant i adwokat w Zespole Adwokackim w Słupsku. 1971-1981 w SD. Od 1976 w kontakcie z KOR (przez wuja – Józefa Rybickiego).

Od IX 1980 główny doradca MKZ, następnie „S” ZR Słupskiego (jako praktykująca adwokat nie mogła być członkiem związku zawodowego). X 1980 – 1981 współredaktor tygodnika „Solidarność Słupska”; od III 1981 członek Niezależnego Stowarzyszenia Adwokatów i Aplikantów Adwokackich, V-VI 1981 gość I WZD w Słupsku, IX/X 1981 I KZD.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, od 15 XII 1981 w Gdańsku, od 16 XII 1981 w Bydgoszczy-Fordonie, 19 XII 1981 zwolniona. Po wyjściu adwokat w kilkudziesięciu procesach działaczy „S” słupskiej oraz spoza Regionu, m.in. Lecha Wałęsy, Zbigniewa Romaszewskiego, Anny Walentynowicz, Bogdana Lisa. Kolporterka wydawnictw niezależnych. Wielokrotnie przeprowadzano z nią rozmowy ostrzegawcze, grożono represjami, kilkakrotnie zatrzymana na 48 godz. 4 XI 1982 sądzona przez kolegium ds. wykroczeń, uniewinniona. 1980-1989 współorganizatorka i uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, KIK, działaczka Biskupiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, przewodnicząca ośrodka w Słupsku. 1983-1989 członek Komitetu Helsińskiego (w kontakcie z KH w Kopenhadze). 25-28 VIII 1988 uczestniczka Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach.

IV 1989 – 1991 członek KO „S” w Słupsku, 1991-1998 w UD, przewodnicząca regionu, UW, 2002-2006 PD. 1989-1991 senator RP z listy KO „S”, od 1991 z listy UD, od 1997 UW, w trakcie trwania kadencji przeszła do klubu AWS. 1990-1993 sekretarz generalny Stowarzyszenia Wspólnota Polska. 1993-1997 adwokat w Zespole Adwokackim nr 3 w Słupsku; sędzia Trybunału Stanu. Zajmowała szereg stanowisk w krajowych władzach adwokatury, w Naczelnej Radzie Adwokackiej, m.in. 2007-2010 członek Wyższego Sądu Adwokatury. Od 2001 prowadzi prywatną kancelarię adwokacką w Słupsku. 2002-2006 radna Miasta Słupsk, przewodnicząca Rady Miasta (wybrana jako kandydat niezależny). Od 2007 ponownie sędzia Trybunału Stanu.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001) oraz medalami Adwokatura – Zasłużonym (1992), Zasłużona dla Województwa Słupskiego (1998), Zasłużona dla Miasta Słupska (2004), Medalem „Solidarności” (2005).

1980-1989 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/WUSW w Słupsku w ramach SOS/SOR krypt. Papuga/Papuga IV.

Igor Hałagida