Anna Fryjewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Anna Fryjewicz, ur. 6 XI 1941 w Zakopanem. Ukończyła Liceum Pedagogicznego w Zakopanem (1962), nauczycielka nauczania początkowego.

Od końca lat 50. do 1962 drużynowa w ZHP. W 1968 uczestniczka demonstracji studenckiej w Krakowie.

Poetka, utwory opublikowane w różnych książkach, np. tomie poezji poświęconym ks. Jerzemu Popiełuszce. 1962-1963 przedszkolanka w przedszkolu w Zakopanem, 1963-1974 w Przedszkolu 111 w Krakowie, 1974-1982 nauczycielka w świetlicy w hotelu Kasprowy w Zakopanem, mąż zaufania, w 1982 przeszła na rentę z przyczyn politycznych.

Od X 1980 w „S”, inicjatorka (wraz z mężem Krzysztofem) powstania Komitetu Założycielskiego „S” w hotelu Kasprowy w Zakopanem, przewodnicząca 1980-1990 współorganizatorka i członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy u ojców Pallotynów na Krzeptówkach. Przewodnicząca KZ „S” przy hotelach Orbisu: Kasprowy i Giewont w Zakopanem; w 1981 delegat na rozmowy branżowe przy KK „S” w Sopocie, 10-12 VII 1981 reprezentantka Zakopanego na I Regionalnym Zjeździe „S” Małopolska w Tarnowie.

Po 13 XII 1981 miesiąc w ukryciu. Od 1982 współorganizatorka, działaczka Komitetu Pomocy Internowanym, Komitetu Pomocy Aresztowanym; organizatorka kolportażu, kolporterka wydawnictw podziemnych, w tym książek (m.in. wydawnictwa NOWa). Śledzona, przesłuchiwana. Organizatorka wraz z mężem (we współpracy z krakowską kurią) pobytu w Zakopanem rodzinom represjonowanych z całej Polski, bezpłatnie udostępniała swój dom na ich wypoczynek.

Mąż zaufania w wyborach 4 VI 1989.

Uhonorowana odznaczeniem 25-lecia NSZZ „Solidarność” Region Małopolska (2005).

Helena Szczodry