Anna Jaworska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Anna Jaworska, ur. 17 VI 1942 w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filologii Orientalnej (1967).

1968-1973 zatrudniona w Instytucie Urbanistyki i Architektury, 1973-1976 redaktor w Ośrodku Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1976-1982 w Instytucie Prasy i Wydawnictw Novum przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Społecznym.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Novum; w III 1981 uczestniczka 11-dniowej głodówki w siedzibie ChSS w Warszawie przeciwko blokowaniu działalności związkowej przez władze ChSS; w 1981 kierownik Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Represji przy ZR Mazowsze „S”.

Po 13 XII 1981 uczestniczka akcji ulotkowej w miejscu pracy, 14 XII 1981 zatrzymana, zwolniona z pracy w IPiW Novum. W 1982 członek redakcji pism podziemnych: III-VI 1982 „Głosu Wolnego Robotnika”, VI-XII 1982 tygodnika MRKS „CDN – Głos Wolnego Robotnika”; IV 1982 – I 1983 współpracowniczka Radia „S” przy nagrywaniu i emisji audycji w Warszawie. 1982-1984 nauczycielka w szkole w Brwinowie, 1984-1985 redaktor w Polskim Towarzystwie Psychologicznym w Warszawie. 1984-1989 współinicjatorka, redaktor i współautorka wydawanej w podziemiu Niezależnej Encyklopedii Powszechnej.

W VI 1989 współpracowniczka KO „S”. 1990-1993 wiceprezes zarządu Wydawnictwa Sanmedia, 1993-1998 prezes; 2000-2002 dyr. finansowo-administracyjny w Desa-Unicum w Warszawie. 1991-1994 w KLD, 1994-2000 w UW, od 2001 w PO. 2002-2006 przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Od 2006 na emeryturze.

Grzegorz Gampel