Anna Jeziorna

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Anna Jeziorna, ur. 24 IX 1959 w Kielcach. 1978-1980 studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunki: polonistyka i psychologia.

Od 1978 związana z Duszpasterstwem Akademickim Beczka oo. Dominikanów w Krakowie, kolporterka wydawnictw niezależnych, uczestniczka inicjatyw samokształceniowych (seminariów i spotkań akademickich, m.in. w Beczce). Od 1979 członek RMP, współorganizatorka działalności wydawniczej RMP; w 1979 współorganizatorka przemarszu z krzyżem z kościoła na Skałce do miasteczka akademickiego w czasie pielgrzymki Jana Pawła II.

1980-1981 współorganizatorka obchodów rocznicowych i manifestacji patriotycznych w Krakowie. Od IX 1980 zatrudniona w Biurze Prasowym MKZ, następnie ZR Śląsko-Dąbrowskiej w Katowicach.

Po 13 XII 1981 łączniczka na Śląsku, m.in. przekazywała informacje ze strajkującej KWK Wujek w Katoeicach; organizatorka pomocy prawnej i medycznej represjonowanym i ich rodzinom; działalności wydawniczej. 1982-1983 zatrudniona w Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie, 1983-1985 w Muzeum Narodowym tamże. Od 1985 związana z Krakowskim Towarzystwem Przemysłowym. 1988-1989 organizatorka Społecznego Towarzystwa Oświatowego, wiceprezes Zarządu I kadencji.

W 1989 wygrała przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wytoczony Ministerstwu Oświaty proces o prawo do prowadzenia prywatnej szkoły (jako osoba fizyczna), założycielka Społecznej SP nr 1 w Krakowie, następnie współorganizatorka kolejnych kół Społecznego Towarzystwa Oświatowego, zakładających szkoły w Krakowie i Małopolsce. Od 1991 własna działalność gospodarcza.

Anna Kawalec