Anna Knysok

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Anna Knysok, ur. 19 VII 1951 w Chorzowie. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek psychologia (1980).

1970-1989 zatrudniona w Szpitalu im. dr. Jana Rostka w Chorzowie. 1980-1989 członek KIK.

Od IX 1980 w „S”, członek Prezydium Komitetu Założycielskiego, następnie KZ i Komisji Koordynacyjnej Pracowników Służby Zdrowia; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Woj. Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Po 13 XII 1981 kolporterka podziemnych wydawnictw: „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”, „Solidarności”, „Ku wolnej Polsce”; 1982-1985 współpracowniczka Solidarności Walczącej; 1982-1983 współpracowniczka pisma „Nasza Solidarność”, odpowiedzialna za materiały poligraficzne i kolportaż; działaczka Biskupiego Komitetu Pomocy Internowanym i Aresztowanym przy parafii św. Jadwigi w Chorzowie; zbierała składki, organizowała pomoc medyczną; do IV 1983 organizatorka lokali na terenie Chorzowa i Katowic dla ukrywającego się i ściganego listem gończym Józefa Zajkowskiego; 30 IV 1983 aresztowana, przewieziona do KM MO w Chorzowie, następnie do KW MO w Katowicach i AŚ w Katowicach, w VII 1983 zwolniona na mocy amnestii. 1982-1988 współorganizatorka Mszy za Ojczyznę w parafii św. Jadwigi w Chorzowie.

Od 1989 członek Chorzowskiego KO. Od 1990 członek i sekretarz PChD, 2000-2003 PPChD. 1989-1991 poseł RP z listy KO, 1991-1993 z listy PChD. 1997-2001 wiceminister zdrowia w rządzie Jerzego Buzka. 1993-1997 ponownie zatrudniona w Szpitalu im. dr. Jana Rostka w Chorzowie, 2002-2003 dyr. szpitala, od 2004 z-ca dyr. Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Weronika Rudnicka