Anna Kowalska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Anna Kowalska, ur. 22 II 1932 w Sosnowcu, zm. 29 VI 2008 w Warszawie. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek filologia polska (1955).

1962-1982 redaktor w Instytucie Wydawniczym PAX. 1968-1981 w ZLP. Od lat 70. związana z środowiskami opozycyjnymi, od 1976 w KOR, obserwatorka i autorka relacji z procesów radomskich, współprowadząca (z Mirosławem Chojeckim) kartotekę radomską, współredaktor „Komunikatu” i dokumentów KOR. 1978-1980 w redakcji „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR, publikowała w „Zapisie”, „Pulsie”, paryskiej „Kulturze”. 3-10 X 1979 uczestniczka głodówki w kościele św. Krzyża w Warszawie w obronie uwięzionych działaczy czechosłowackiej Karty 77.

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka „S” w IW PAX. Współautorka Raportu o przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w PRL.

13 XII 1981 – VI 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Olszynce Grochowskiej, Jaworzu, Gołdapi i Darłówku, następnie na leczeniu w Paryżu. W 1984, po zabójstwie ks. J. Popiełuszki, współorganizatorka warszawskiego Komitetu Obywatelskiego przeciw Przemocy. W 1985 sygnatariuszka protestu przeciwko wydaleniu z Polski Seweryna Blumsztajna.

Autorka wierszy i powieści, m.in. bestselerowej Pestki (ekranizacja). Jej wiersze z okresu stanu wojennego publikowano w wydawnictwach podziemnych, m.in. w Bibliotece „Obserwatora Wojennego”, Przedświcie.

?