Anna Leszczyńska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Anna Leszczyńska, ur. 6 V 1924 w Durniakowcach k. Kamieńca Podolskiego (obecnie Ukraina). Ukończyła I LO w Rzeszowie (1958).

1927-1932 zesłana wraz z rodziną na Syberię w obwodzie Biełogorskim i Szymanowskim. Do Polski wróciła 15 VIII 1932 z matką (reszta rodziny zmarła) w ramach wymiany więźniów politycznych i wojskowych. Zamieszkały Horodence k. Kołomyi u dziadka Anny (byłego legionisty). W 1937 podjęła naukę gimnazjum w Równem, przerwaną wybuchem wojny. W VI 1943 zaprzysiężona do AK jako żołnierz – sanitariuszka – łączniczka – kolporterka, brała udział w akcji Burza. Aresztowana przez gestapo, bita podczas przesłuchania. W latach 50. pracowniczka Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie; 1961-1990 Zarządu Wojewódzkiego PTTK; od 1990 na emeryturze.

Od IX 1980 w „S”, założycielka koła „S” w ZW PTTK w Rzeszowie; 1980-1990 sekretarz KZ. I-II 1981 na zmianę z Tadeuszem Kensym i Grażyną Kalandyk prowadziła biuro przepustek i innych dokumentów administracyjnych podczas strajku chłopskiego w budynku b. WRZZ w Rzeszowie.

Po 13 XII 1981 uczestniczka kolportażu. W VI i VII 1982 przesłuchiwana przez SB, inwigilowana i zastraszana najściami w domu i dewastacją piwnicy; uczestniczka Mszy za Ojczyznę. 1982-1988 utrzymywała kontakty kolportażowe z Mielcem, Dębicą, Nową Dębą i Sarzyną.

I 1991 – 2000 na prośbę Stanisława Krzywonosa społecznie prowadziła Biuro Rady Wojewódzkiej „S” RI w Rzeszowie. Od 1990 członek Komisji Emerytów i Rencistów przy ZR Rzeszowskiego, przez 3 kadencje przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Michał Stręk