Anna Maria Romanow

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Anna Maria Romanow, ur. 18 V 1942 w Wilnie. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Prawa (1964).

1964-1967 inspektor w Prezydium WRN w Bydgoszczy, 1967-1970 inspektor, od 1969 radca prawny w Zarządzie Inwestycji przy Bydgoskim Zjednoczeniu Budownictwa, 1970-1990 radca prawny w Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani w Bydgoszczy. 1959-1964 w ZSP.

Od IX 1980 w „S”, przewodnicząca KZ w SMB, VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego, przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej IX/X 1981 delegat na I KZD.

1982-1986 organizatorka zbiórek pieniędzy, zaangażowana w pomoc prawną represjonowanym. 1982-1989 kolporterka wydawnictw podziemnych (m.in. „Informatora Bydgoskiego”, „Tygodnika Mazowsze”, „Wolnego Słowa”), ulotek. Od VIII 1982 działaczka Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom (od IX 1983 Prymasowskiego Komitetu Charytatywno-Społecznego). Dwukrotnie zatrzymywana.

1989-1990 członek KO „S” w Bydgoszczy, w 1989 uczestniczka kampanii wyborczej KO „S”. 1990-1999 przewodnicząca Komisji Rewizyjnej w Samorządzie Radcowskim. W 1991 członek założyciel PC w Bydgoszczy, 1992-1996 członek Zarządu Wojewódzkiego PC. 1991-1994 dyr. wydz. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, 1995-2001 radca prawny w Urzędzie Miejskim tamże, od 2001 radca prawny w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Członek Stowarzyszenia Klub Bydgoski, 1992-2006 Światowego Związku Bydgoszczan.

Wyróżniona Złotą Odznaką Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych (1999), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), Złotym Medalem Zasłużony dla Samorządu Lekarskiego (2006), Medalem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (2006), Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis (2009).

Katarzyna Grysińska