Anna Niedziela

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Anna Niedziela, ur. 22 II 1944 w Rawie Mazowieckiej. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1967).

1967-1975 nauczycielka w SP nr 6 i 32 w Poznaniu, 1975-1984 pracownik naukowowo-techniczny w Akademii Ekonomicznej tamże. W III 1968 uczestniczka demonstracji. 1974-1980 członek ZNP.

Od IX 1980 w „S”, do 13 XII 1981 w Komisji Uczelnianej „S” w AE, członek TKZ, następnie Komisji Uczelnianej.

13 XII 1981 – 1985 członek Tajnej Komisji Uczelnianej „S” na AE. Uczestniczka kolportażu prasy i wydawnictw podziemnych, zbiórki funduszy na pomoc represjonowanym, użyczała mieszkania na punkt kolportażowy. 1984-1986 kierownik dziekanatu na UAM. 1985-1989 członek Organizacji Zakładowej UAM. 1985-1989 uczestniczka prac związanych z wydawaniem czasopisma „Solidarność Poznań”, m.in. drukarz. 1986-1989 pracownik naukowo-techniczny w Instytucie Turystyki w Poznaniu.

W 1989 organizatorka Komitetu Założycielskiego „S” w IT. 1989-2004 kierownik Działu Organizacji w ZR Wielkopolska „S”. Od 1994 członek redakcji „Solidarność Poznań/Wielkopolska”. Od 1995 w KZ Pracowników ZR Wielkopolska „S”. Członek Zarządu Fundacji Stowarzyszenia Solidarni z Bezrobotnymi, od 1998 członek Zarządu Fundacji Wielkopolskie Archiwum Solidarności, od 2005 Rady Fundacji Podaj Dalej.

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

Daniel Rubiś