Anna Nikodem-Przekupień

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Anna Nikodem-Przekupień, ur. 20 I 1948 w Katowicach. Ukończyła studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (1980 absolutorium).

1967-1971 pracowniczka Przedsiębiorstwa Montażowego Urządzeń Górniczych w Katowicach, 1971-1974 główny inżynier w Przedsiębiorstwie Budowlanym Przemysłu Węglowego tamże, 1974-1975 starszy inspektor w PTTK Zespół Obiektów w Chorzowie, 1975-1976 z-ca kierownika działu inwestycyjnego w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Spożywczego w Katowicach Oddział w Chorzowie, 1976-1978 specjalista w Śląskich Zakładach Drobiarskich w Chorzowie, 1978-1980 w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Katowicach, 1980-1984 inspektor techniczny w Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodnicząca KZ w WSM w Katowicach.

Po 13 XII 1981 zaangażowana w pomoc dla represjonowanych i ich rodzin; 1982-1989 kolporterka na terenie Katowic, Bytomia, Sosnowca, Jaworzna i Mysłowic książek wydawnictw podziemnych, m.in. Oficyny Liberałów i NOWej, pism, m.in. „Trzynastka” i „Niepodległość”, oraz ulotek i druków okolicznościowych; 1982-1983 członek MKK „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; współorganizatorka druku, autorka tekstów i kolporterka pisma MKK „Ku Wolnej Polsce”, w 1982 udostępniała mieszkanie na druk. Kilkukrotnie zatrzymywana na 48 godz., na początku 1982 skazana przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za noszenie plakietki „S”; 2 XII 1983 aresztowana, umieszczona w areszcie WUSW w Katowicach, AŚ tamże, następnie w areszcie przy ZK w Lublińcu, zwolniona 31 VII 1984 na mocy amnestii. 1984-1985 zatrudniona w Zakładach Chemii Gospodarczej Prodryn w Katowicach, od 1985 na urlopie wychowawczym, następnie zajmowała się domem.

W 1989 członek KO w Katowicach. Od 1989 w UPR. 1996-2003 członek Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko–Dąbrowskiego.

1983 – 25 VIII 1984 rozpracowywana przez Wydz. V WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Walentyna; 1984 – 16 VIII 1986 w ramach KE krypt. Hanka.

Anna Cichecka