Anna Rożniatowska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Anna Rożniatowska, ur. 1 VII 1932 w Pakułach k. Radoszyc. Ukończyła Korespondencyjne LO w Koszalinie (1954).

1953-1958 starsza księgowa w Przedsiębiorstwie Upowszechniania Prasy i Książki Ruch w Koszalinie, 1959-1963 w Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych w Koszalinie, 1963-1964 główna księgowa w Koszalińskim Związku Spółek Wodnych w Świeszynie, 1964-1976 inspektor planowania w Koszalińskim Zjednoczeniu Budownictwa, 1976-1987 kadrowiec i specjalista ds. planowania w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego w Koszalinie (później Instal).

Od IX 1980 w „S”; przewodnicząca KZ przy PRIIBP, VI-VII 1981 delegat I WZD Regionu Pobrzeże.

Po 13 XII 1981 uczestniczka akcji ulotkowych; 1982-1983 akcji dostarczania paczek dla internowanych w Ośr. Odosobnienia w Darłówku oraz w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie n. Wisłą. 30 IV 1983 zatrzymana na 48 godz. Od 1983 działaczka w Zespole ds. Rodzin przy Biskupim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. W XI 1984 członek delegacji koszalińskiej „S” na pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki.

Od 17 IV 1989 członek KZ „S” przy Instalu; V-VI 1989 członek Koszalińskiego KO, podczas wyborów 4 VI mąż zaufania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 28 w Koszalinie.

Wyróżniona Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Koszalińskiego oraz Orderem Męczeństwa i Zwycięstwa (oba w 1998).

Do 28 III 1982 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO w Koszalinie w ramach SOS krypt. Panna.

Rafał Marciniak