Anna Woźniak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Anna Woźniak, ur. 14 I 1939 w Majdanie Kozłowieckim k. Lublina, zm. 1 VI 2001 w Szczecinie. Ukończyła Szkołę Podstawową w Łuckiej (1953).

Od 1980 pracowniczka RSW Prasa-Książka-Ruch w Szczecinie. W XII 1970 jako wspierała męża Zygmunta Woźniaka, organizatora strajku okupacyjnego w Porcie Szczecińskim.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 współpracowniczka Diecezjalnego Punktu Pomocy przy kościele św. Krzyża w Szczecinie, organizatorka pomocy rzeczowej, prawnej, finansowej dla represjonowanych i ich rodzin. Do 1989 kolporterka wydawnictw podziemnych, ulotek, znaczków poczt podziemnych, kalendarzy, od 1984 pism „Obraz”, „Tygodnik Mazowsze”, „Grot”, od 1986 wydawnictw FMW i WiP. Współorganizatorka akcji plakatowania, malowania transparentów, uczestniczka akcji protestacyjno-patriotycznych oraz mszy patriotycznych. W jej mieszkaniu organizowano coroczne wieczornice z okazji 11 XI, współorganizatorka spotkań działaczy podziemia, wspierała zaangażowanie synów i córki w działalności w Federacji Młodzieży Walczącej i Ruchu WiP. 1985-1988 organizatorka środków pieniężnych na wsparcie opozycjonistów i płacenie grzywien zasądzanych przez sądy i kolegia ds. wykroczeń. Do 1989 aktywna działaczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Stanisława Kostki, współorganizatorka Mszy za Ojczyznę. Wielokrotnie poddawana rewizjom w domu, przesłuchaniom, w 1986 i w 1987 skazana przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny.

Od 2000 na emeryturze

Do 13 XII 1986 rozpracowywana przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Ruch.

Sylwia Wójcikowa