Anna Wojciechowska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Anna Wojciechowska, ur. 1 IV 1943 w Krasowie-Częstkach k. Białegostoku. Ukończyła Liceum Korespondencyjne nr 3 w Białymstoku (1968), następnie kurs pielęgniarski.

1962-1998 pielęgniarka w Państwowym Szpitalu Klinicznym (obecnie Szpital Uniwersytecki) w Białymstoku.

Od jesieni 1980 w „S”.

1982-1983 łączniczka ukrywających się przywódców białostockiej „S”: Romana Wilka, Jerzego Rybnika i Stanisława Marczuka (organizatorka spotkań z działaczami podziemia, kurierka przekazująca korespondencję); XII 1981 – 1985 współpracowniczka komitetu pomocy internowanym i aresztowanym (kościół Farny w Białymstoku) przy rozdzielaniu darów dla osób represjonowanych i ukrywających się. 1983-1988 kolporterka podziemnej prasy i książek, m.in. w placówkach służby zdrowia w Białymstoku, w 1983 delegat środowiska białostockiego na spotkanie działaczy „S” służby zdrowia w Gdańsku; w 1983 po przeszukaniu mieszkania i znalezieniu okolicznościowych kalendarzy „S” dwukrotnie przesłuchiwana przez SB. 1985-1986 współpracowniczka biuletynu MKK „Jutrzenka”, łączniczka (przenosiła matryce) i kolporterka; w 1984 pomogła w zwolnieniu aresztowanego kolportera „Jutrzenki” Andrzeja Kuczyńskiego (zwolniony na podstawie orzeczenia lekarskiego); w 1986 wraz z innymi działaczami „S” skazana przez kolegium ds. wykroczeń na grzywnę w związku z udziałem w pogrzebie działacza związku sędziego Tadeusza Iwaszczuka w Łapach (składano wieńce z napisem „Solidarność).

Po relegalizacji „S” ponownie w oficjalnych strukturach związku, 1994-1998 członek ZR Białystok. Od 1998 na emeryturze.

Do 4 XI 1983 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Białymstoku ramach SOS krypt. Colorado.

Emilia Świętochowska