Antoni Bobowski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Antoni Bobowski, ur. 18 VIII 1944 w Jerozolimie (Palestyna), zm. 30 I 2010 w Norrköping (Szwecja). Absolwent Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (1974).

1966-1972 wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Łobżenicy k. Piły, 1972-1979 kolejno: kierownik internatu Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Bielsku-Białej i internatu przy Kombinacie Budownictwa Mieszkaniowego tamże, wychowawca w Zakładzie Poprawczym, 1979-1981 kierownik internatu przy Bielskim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator „S” w BPIS; wiceprzewodniczący KZ; w V i XI 1981 delegat na I i II WZD Regionu Podbeskidzie, członek ZR, od XI 1981 Prezydium ZR.

Po 13 XII 1981 w ukryciu w Bielsku-Białej, w kontakcie z działaczami „S”, współorganizator akcji ulotkowych, pomocy dla internowanych. 27 XII 1981 aresztowany, 16 I 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej na 5 lat więzienia, osadzony w ZK w Raciborzu, następnie we Wrocławiu, od 10 XII 1982 przerwa w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia. Kolporter wydawnictw podziemnych z Regionów Podbeskidzie, Małopolska, Dolny Śląsk, Mazowsze. W 1984 współzałożyciel Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Mikołaja w Bielsku-Białej. 24 V 1984 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Krakowie, następnie w Bielsku-Białej, 6 VIII 1984 zwolniony. Po wyjściu współpracownik podziemnych struktur „S” na Podbeskidziu. 1982-1985 bez stałego zatrudnienia.

Od VII 1985 na emigracji w Szwecji; od 1985 działacz Kongresu Polaków w Szwecji i Związku Polaków w Finspang i Norrköping, od 1998 członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego z siedzibą w Katowicach.

1984-1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Bielsku-Białej w ramach SOR krypt. Feniks.

Artur Kasprzykowski