Antoni Boruch

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Antoni Boruch, ur. 2 II 1945 w Zgierzu. Ukończył LO im. Stanisława Staszica w Zgierzu (1972).

1960-1982 pracownik Zakładów Produkcji Barwników Boruta w Zgierzu.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel Komitetu Założycielskiego, następnie członek Prezydium KZ w ZPB Boruta. W V/VI 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, przewodniczący Komisji Mandatowej.

14 XII 1981 współorganizator nieudanego strajku w Borucie, zwolniony z pracy. 1982-1989, wraz z I. Antczakiem, K. Zarębską, K. Kowalczyk, L. Dąbskim i P.P. Musiałem, członek podziemnej Komisji Lokalnej „S” w Zgierzu: uczestnik i współorganizator akcji ulotkowych, kolportażu podziemnych wydawnictw, współwydawca pisma „Solidarność 80”. 9 V 1982 zatrzymany w mieszkaniu K. Kowalczyk, internowany w Ośr. Odosobnienia w Łowiczu, zwolniony 23 VII 1982. 1983-1990 zatrudniony w prywatnej firmie malarsko-tapicerskiej.

IV-VI 1989 członek KO w Zgierzu. 1990-2006 delegat na kolejne WZD Ziemi Łódzkiej, członek ZR, 1998-2004 członek Prezydium ZR; kierownik związkowego Biura Pracy „S”. 1998-2002 radny Miasta Zgierz z listy AWS. Od 2004 na emeryturze.

Odznaczony medalem O Niepodległość i Prawa Człowieka 13 XII 1981 - 4 VI 1989 (2006).

13 VIII 1982 – 8 VIII 1985 rozpracowywany przez Ref. V KM MO/RUSW w Zgierzu w ramach KE krypt. Laborant.

Adam Kożuchowski