Antoni Chyliński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Antoni Chyliński, 12 IV 1931 w Warszawie, zm. 3 III 1986 w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Prawa (1972).

Od 1943 członek Szarych Szeregów, w 1944 uczestnik powstania warszawskiego, łącznik przy radiostacji; 1948-1949 współzałożyciel Orlęcych Oddziałów Bojowych w Jeleniej Górze, w 1949 aresztowany, skazany na karę śmierci zamienioną następnie na 8 lat więzienia, w 1955 zwolniony. 1955-1967 pracownik Zakładów Przemysłu Wełnianego im. Gwardii Ludowej w Łodzi, 1967-1974 przewodniczący Rady Zakładowej w ZZ Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego tamże; 1975-1981 kierownik w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Łódź-Śródmieście; współorganizator spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych. Założyciel oddziału Rewolucyjnego Związku Młodzieży (w 1957 włączonego do ZMS). W 1972 założyciel Wspólnoty Przyjaciół Pisma Świętego; od 1974 członek Stowarzyszenia PAX; 1976-1980 przewodniczący katolickiej grupy laikatu wspieranej przez bp. Jana Kulika, proboszcza parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi-Julianowie.

IX 1980 – 1981 doradca prawny MKZ „S”, następnie ZR Ziemia Łódzka; XII 1980 – IX 1981 redaktor niezależnego czasopisma „Propozycje i dyskusje”, organizator klubów związanych z tym pismem.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Łęczycy i Łowiczu, zwolniony 6 VII 1982. 1982-1985 współpracownik MKK, od X 1985 redaktor podziemnego pisma MKK „Gotowość”, kolporter.

Jacek Krakowski