Antoni Guzik

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Antoni Guzik, ur. 7 IV 1925 w Izydorówce (woj. stanisławowskie, obecnie Ukraina). Żołnierz AK (ps. Zięba). Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Mechaniczny (1952), doktorat (1966).

Od 1952 pracownik naukowo-dydaktyczny PŚl oraz Punktu Konsultacyjnego PŚl w Opolu (od 1966 Wyższa Szkoła Inżynierska), od 1967 starszy wykładowca w WSI, 1971-1981 dziekan Wydz. Mechanicznego, 1980/1981 członek założyciel opolskiego KIK, 1981-2002 prezes, od 2002 prezes honorowy.

1981-1982 pierwszy demokratycznie wybrany rektor WSI w Opolu, odwołany z powodu działalności w KIK, członkostwa w „S” i krytycznego stosunku do stanu wojennego.

1990-1993 ponownie dziekan Wydz. Mechanicznego. Od 1993 na emeryturze.

1971-2002 redaktor serii „Mechanika” wydawnictw WSI (od 1996 Politechnika Opolska). Autor kilkunastu publikacji, m.in. współautor wielokrotnie wznawianego podręcznika Zadania z termodynamiki technicznej.

Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1971), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1977), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1981), Krzyżem Papieskim Pro Ecclesia et Pontifice (1996).

Agnieszka Misiurka