Antoni Henryk Borowski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Antoni Henryk Borowski, ur. 22 XII 1936 w Komratowie k. Żnina. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Bydgoszczy (1955).

1953-1956 w ZMP, przewodniczący koła klasowego w technikum. 1955-1961 pracownik Elbląskiej Fabryki Urządzeń Kuziennych; 1956-1959 zasadnicza służba wojskowa w Marynarce Wojennej; 1961-1983 pracownik Zakładów Mechanicznych im. gen. Karola Świerczewskiego Zamech w Elblągu: 1970-1973 kierownik Wydz. Obróbki Elementów Okrętowych, 1974-1983 specjalista technolog. W X 1956 uczestnik wiecu w EFUK, współautor postulatów załogi. 18 XII 1970 inicjator zebrania załogi Wydz. OEO w Zamechu.

Od X 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Zamechu, następnie Prezydium KZ, sekretarz KZ; VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląskiego, członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD.

W XII 1981 przebywał w szpitalu, skąd 13 XII 1981 uciekł po otrzymaniu informacji o internowaniach kolegów, następnie w ukryciu u Genowefy i Józefa Mackiewiczów w Elblągu, Mikołaja i Jana Chryściuków w Kamienicy k. Elbląga; ujawnił się po podpisaniu przez ks. Mieczysława Józefczyka i wojewodę płk. Ryszarda Urlińskiego porozumienia o zaprzestaniu aresztowań członków „S” w Zamechu. 18 XII 1981 współzałożyciel i przewodniczący TKZ w Zamechu (z Ryszardem Stolarowiczem, Leszkiem Brosiem, Kazimierzem Kacickim, Leszkiem Fedakiem); współorganizator zbierania składek związkowych m.in. na podziemną działalność wydawniczą i pomoc dla represjonowanych. W II i V 1983 po rewizji w mieszkaniu przesłuchiwany. 1983-1991 na wcześniejszej emeryturze.

W 1989 sekretarz KO „S” w Elblągu; 1989-1991 senator RP z listy KO „S”. 1991-1997 dyr. Wydz. Przekształceń Własnościowych Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu, 1997-2006 prezes Elbląskiej Spółki Inwestycyjnej Sp. z o.o., od 2006 prezes Elman Sp. z o.o. Od 1998 współorganizator, następnie prezes elbląskiej Fundacji Zdrowe Serce.

Hieronim Guzowski