Antoni Jurkiewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Antoni Jurkiewicz, ur. 1 II 1942 w Słonej k. Tarnowa. Absolwent LO w Tarnowie (1960).

1961-1963 zasadnicza służba wojskowa, 1963-1966 zatrudniony w KWK Jaworzno, 1966-1982 w KWK Jastrzębie.

27 VIII – 3 IX 1980 współorganizator strajku w KWK Jastrzębie, członek KS; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego KWK Jastrzębie, następnie przewodniczący KZ.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej i Uhercach, zwolniony w VII 1982.

Od 1983 na emigracji w USA, 1983-2001 zatrudniony w przedsiębiorstwie spożywczym Farmer’s John w Vernon w Kalifornii. W 2001 powrócił do Polski; od 2001 na emeryturze.

Andrzej Kamiński