Antoni Klusik

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Antoni Klusik, ur. 10 VI 1952 w Ząbkowicach Śl. Ukończył Technikum Mechaniczne w Opolu (1977) oraz dwuletnie studium Instytutu Edukacji Narodowej (1999).

1969-1970 pracownik Opolskich Zakładów Przemysłu Młynarskiego, 1971-1979 Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego Budownictwa Transbud w Opolu, zwolniony po konflikcie z dyrekcją; do 1981 bez pracy, zajmował się fotografią.

Od IX 1980 współpracownik „S”; z upoważnienia MKZ w Opolu pomagał organizować struktury zakładowe „S”, w II 1981 współorganizator opolskiej wystawy „Robotniczy gniew”, od 1 II 1981 pracownik MKZ na stanowiskach: referent (organizacja szkoleń KZ), fotograf, pracownik redakcji, współpracownik niezależnego pisma „Solidarność Opolszczyzny”, sekretarz redakcji niezależnych pism „Prawda” i „Sygnały”.

14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Opolu, następnie w Nysie, Grodkowie (współredaktor podziemnego pisma „Interwał”), zwolniony 9 XII 1982. Z Ośrodków w Nysie i Grodkowie, dzięki pomocy ks. Józefa Sztonyka wykonał dokumentację fotograficzną. W 1983 z Krzysztofem Stachowskim podziemny wydawca i kolporter ok. 400 egz. albumów obrazujących życie internowanych. Zatrzymywany i poddawany rewizjom. 1983-2000 prowadził własną firmę budowlaną. 1983-1984 wytwórca z klisz fotograficznych podziemnych cegiełek okolicznościowych, m.in. poświęconych drugiej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski oraz zamordowaniu ks. Jerzego Popiełuszki.

2000-2001 pracownik Poczty Polskiej w Opolu, 2001-2005 na rencie. Od 2005 specjalista ochrony informacji TVP SA. W 1999 współzałożyciel i członek Zarządu Stowarzyszenia Pamięci Narodowej i Osób Represjonowanych w PRL (od 2006 Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej), od 2007 skarbnik OSPN. Inicjator nakręcenia filmu dokumentalnego Aula reżyserowanego przez Macieja Muzyczuka i Anetę Chwalbę o sprawie braci Jerzego i Ryszarda Kowalczyków. W XII 2008 współorganizator międzynarodowej popularnonaukowej konferencji w Głuchołazach „Przezwyciężyć zmowę Okrągłego Stołu”.

Od 17 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Opolu w ramach SOR krypt. Redaktor; 21 VIII 1983 – 9 VIII 1984 przez Wydz. V WUSW w Opolu w ramach KE krypt. Chudy; do 16 IX 1986 w ramach KE krypt. Wysmukły.

Ilona Król