Antoni Kopaczewski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Antoni Kopaczewski, ur. 15 XII 1941 w Piaskach k. Lublina, zm. 2 VIII 2014 w Rzeszowie.

Formierz odlewnik, zatrudniony w WSK PZL Rzeszów.

W VIII 1980 uczestnik strajku w WSK PZL, członek KS, przewodniczący MKS w Rzeszowie; od IX 1980 w „S”; przewodniczący Prezydium MKZ, członek KKP. I-II 1981 współorganizator strajku chłopskiego w siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie i sygnatariusz porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. W 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszów, przewodniczący MKR; delegat na I KZD, członek KK, przewodniczący Komisji Wyborczej KK.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie i Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 6 VIII 1982. Zdystansowany wobec działań Lecha Wałęsy, poszukiwał bliższej mu formuły organizacyjnej w podziemiu. W tym celu odbył kilka spotkań z rzeszowską RKW, w wyniku których 1982-1988 jawnie reprezentował regionalne władze „S” podczas manifestacji, spotkań rocznicowych itp. Sygnatariusz petycji i listów do władz PRL piętnujących reżim komunistyczny. 1983-1989 przywódca Solidarności Walczącej Oddział Rzeszów. W 1989 przeciwnik rozmów Okrągłego Stołu i kontraktowych wyborów.

Od 1990 radny Miasta Rzeszów (II-VI kadencja).

Autor kilku tomików poezji.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

14 VIII 1982-12 III 1990 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Pięść.

Michał Stręk