Antoni Pikul

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Antoni Pikul, ur. 4 I 1954 w Jaśle. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Architektury (1978).

1978-1979 asystent projektanta w Biurze Projektów Miastoprojekt w Rzeszowie, 1979-1983 w Biurze Projektów Lasów Państwowych Biprolas w Łodzi, Pracownia w Jaśle.

Od X 1980 w „S”, członek KZ w BPLP Biprolas; 25 X 1980 – 26 II 1981 członek Zarządu MKZ „S” w Jaśle, w VI i VII 1981 uczestnik WZD Regionu Małopolska w Krakowie i Tarnowie.

Po 13 XII 1981 związany ze strukturami podziemnymi „S”, wydawca i kolporter „Biuletynu Informacyjnego”, wydawanego przez Komisję Koordynacyjną „S” w Jaśle, kolporter sprowadzanych z Krakowa i Warszawy wydawnictw niezależnych. 24 VIII – 21 XI 1982 zatrzymany i osadzony w AŚ po przeszukaniu mieszkania w Jaśle przez SB (sprawa umorzona z braku dowodów). 1983-1985 starszy asystent projektanta w Ośr. Remontowo-Budowlanym Lasów Państwowych w Jaśle, 1986-1987 w Biurze Projektowym Proerg w Gliwicach, Pracownia w Jaśle, 1987-1989 w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Art-Decor w Krośnie.

1989-2003 dyrektor Pracowni Projektowej System w Jaśle. 1989-1990 członek Prezydium KO w Jaśle, członek UW. 1990-1994 wiceprzewodniczący Rady Miasta Jasło i Sejmiku Podkarpackiego z listy KO. 2003-2009 dyrektor, kierownik projektu w MGGP SA w Tarnowie. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Stanisław Fryc