Antoni Pyrkosz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Antoni Pyrkosz, ur. 18 II 1956 w Częstochowie. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Wydz. Lekarski (1982), w 1991 doktorat.

Od jesieni 1980 w NZS, współzałożyciel struktur uczelnianych w ŚAM, przedstawiciel NZS w kolegium dziekańskim, członek z ramienia NZS komisji do zmian programów nauczania w akademiach medycznych.

1982-1985 działacz Miejskiego Komitetu Oporu Społecznego „S” w Zabrzu, w 1982 drukarz i kolporter pisma MKOS „Bibuła”, od 1982 kolporter wydawnictw podziemnych w Zabrzu, Katowicach i Częstochowie. 1982-1983 lekarz w Zespole Opieki Zdrowotnej w Zabrzu, 1983-1989 w Wojewódzkim Zespole Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach. 1985-1993 w Polskiej Partii Niepodległościowej, przewodniczący oddziału woj. katowickiego.

Od 1989 pracownik naukowo-dydaktyczny ŚAM w Katowicach, w 1987 specjalizacja I st. w zakresie pediatrii, w 1993 II st. – neonatologii, w 2002 II st. – genetyki klinicznej, w 2007 II st. – laboratoryjnej genetyki medycznej. Od 1999 członek PAN, w Komisji Genetyki Człowieka. Od 2002 konsultant woj. w zakresie genetyki klinicznej. 1995-2005 w ROP.

17 III 1982 – 1989 rozpracowywany przez p. III Wydz. III MUSW w Zabrzu w ramach KE krypt. Kotwica.

Teresa Brodzka