Antonina Dutkowska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Antonina Dutkowska, ur. 13 VI 1942 w Sarajewie (Jugosławia). Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe we Wrocławiu (1974).

Od 1974 pielęgniarka w ZOZ Bolesławcu.

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka Komitetu Założycielskiego, następnie przewodnicząca KZ; współorganizatorka struktur „S” w b. powiecie bolesławieckim, członek Prezydium tamtejszej struktury.

Po 13 XII 1981 zatrzymana do internowania, zwolniona po stanowczym sprzeciwie dyr. szpitala. Od końca XII 1981 współorganizatorka podziemnych struktur „S w Bolesławcu, organizatorka drukarni ulotek i ich kolportażu w mieście i okolicach; wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana, 24 II 1982 aresztowana, oskarżona o działalność na szkodę państwa, sądzona w trybie doraźnym, skazana na 3,5 roku więzienia, w IV 1983 zwolniona na mocy aktu łaski Rady Państwa. 1983-1985 działaczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

Od IV 1985 na emigracji w Australii, zatrudniona jako pielęgniarka. Od 2009 w Polsce; obecnie na emeryturze.

Michał Orlicz