Arcybiskupi Komitet Charytatywny „Pod czwórką”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Arcybiskupi Komitet Charytatywny „Pod czwórką”, niezależna inicjatywa społeczna, zawiązana we Wrocławiu po 13 XII 1981 przez Romana Dudę, Marię Woś, Krzysztofa Tobisza i innych, działająca pod opieką koordynatora z ramienia Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej ks. K. Dzielaka.

W pracach Komitetu brało udział ponad 200 osób, skupionych w sekcjach: Pomocy Internowanym, Pomocy Błyskawicznej, Opieki nad Więźniami Politycznymi i ich Rodzinami, Pomocy Prawnej, Pomocy Procesowej, Pomocy Osobom Pozbawionym Pracy, oraz Pomocy Medycznej. W miarę zmian w sytuacji w kraju modyfikacji ulegał zakres działalności AKC. Początkowo skupiony na pomocy materialnej, prawnej oraz dokumentowaniu procesów politycznych, ewoluował w kierunku działalności dobroczynnej, adresowanej do wszystkich żyjących w niedostatku.

Od sierpnia 1989 kontynuuje działalność pod przewodnictwem Z. Jakubca., zdobywając pieniądze drogą zbiórek i kiermaszy.

Artur Adamski