Arkadiusz Dybowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Arkadiusz Dybowski, ur. 4 IX 1952 w Gdańsku. Ukończył Zawodową Szkołę Górniczą w Brzozowicach-Kamieniu (1970).

1971-1973 zasadnicza służba wojskowa; 1970-1981 zatrudniony w KWK Andaluzja w Piekarach Śląskich.

2-3 IX 1980 uczestnik strajku okupacyjnego, członek straży strajkowej, od IX 1980 w „S”; członek KOWzP.

14 XII 1981 współorganizator strajku, członek KS. Od 17 XII 1981 w ukryciu, 19 XII 1981 zatrzymany, podczas przesłuchania pobity, 21 XII 1981 aresztowany, przewieziony do AŚ w Zabrzu, 19 XII 1981 zwolniony z pracy, 21 I 1982 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach skazany na 5 lat więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Kłodzku i Strzelinie, gdzie prowadził głodówki o status więźnia politycznego – 15-dniową w Strzelcach Opolskich i 5-dniową w Kłodzku; 10 VIII 1983 zwolniony na mocy amnestii. W 1983 współzałożyciel, do 1984 członek Miejskiego Komitetu Oporu w Piekarach Śl., 1983-1984 bez zatrudnienia, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, w X 1983 zatrzymany na 48 godzin, podczas przesłuchania pobity.

Od 8 IV 1984 na emigracji w Szwecji, 1984-1986 nauka języka i zawodu w Szwecji, 1986-1987 zatrudniony w firmie lakierniczej w Halmstadt, 1988-1989 w Statena Lackiering w Helsingborgu, 1990-1996 w Thermopanel tamże, 1996-2006 w firmach lakierniczych w Helsingborgu i Angelholm; od 2006 współwłaściciel firmy lakierniczej w Helsingborgu. W 1987 współinicjator (wraz z K. Piturą) powołania Funduszu Piekarskiego jako formy pomocy osobom represjonowanym, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej w Polsce, który działał do 2002. 1988-1989 współwydawca miesięcznika „Nasze Sprawy” w Helsingborgu. W 1992 inicjator i organizator pierwszego spotkania ZWPOSW w Piekarach Śl.

Odznaczony Medalem Zasłużony dla NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego (2005).

W 1982 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Dzik; 1983 – 21 VI 1985 przez p. III MUSW w Piekarach Śląskich w ramach KE krypt. Kozak.

Halina Żwirska