Arkadiusz Małyszka

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Arkadiusz Małyszka, ur. 16 III 1957 w Poznaniu. Absolwent Wydz. Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1980).

Od X 1980 nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 45, następnie w SP nr 19 (1981-1987) w Poznaniu.

W „S” od 1980; współzałożyciel koła „S” w SP nr 45; w 1981 uczestnik prac Ogólnopolskiego Zespołu Historycznego Oświaty, autor tekstów historycznych do „Biuletynu Informacyjnego” KZ Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wielkopolska.

1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych; od V 1983 współorganizator Duszpasterstwa Nauczycieli przy Towarzystwie Chrystusowym w Poznaniu; w 1986 odmówił podpisania deklaracji lojalności wobec polityki oświatowej PRL; 14 V – VIII 1986 aresztowany, zwolniony na mocy amnestii; 30 I 1987 przeniesiony za „uchybienie godności nauczyciela” do SP w Nekli k. Poznania (do 1989); w 1988 członek Komisji Organizacyjnej POiW Regionu Wielkopolska; 1988-1989 redaktor pisma „Nauczyciel”.

1989-1995 wiceprzewodniczący KZ POiW Regionu Wielkopolska, delegat na WZD Krajowej Sekcji OiW, redaktor naczelny „Informatora Solidarności Nauczycielskiej Regionu Wielkopolska” (do 1994); w 1989 przewodniczący KO „S” w Swarzędzu. 1990-1998 radny, 1990-1994 przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu, 1994-1995 członek Zarządu Gminy Swarzędz, 1995-2002 sekretarz Gminy, 1998-2001 radny Rady Powiatu Poznańskiego. 1996-1998 członek Ruchu 100; 1999-2002 członek RS AWS; od 2003 zatrudniony w poznańskim oddziale IPN.

Do 17 XII 1987 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Poznaniu w ramach SOR.

Barbara Fabiańska