Aurelia Fraszek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Aurelia Fraszek (z d. Bartos), ur. w Dubnie na Wołyniu. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, kierunek fizyka (licencjat 1955) i WSP w Opolu, kierunek matematyka (1966).

1955-1998 nauczycielka w LO w Kluczborku, od 1992 dyrektor.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w LO w Kluczborku.

20 V 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Opolu i w Gołdapi, zwolniona 24 VII 1982. 1982-1984 zaangażowana w kolportaż wydawnictw podziemnych, rozprowadzanych m.in. wśród młodzieży licealnej, 1982-1995 organizatorka Mszy za Ojczyznę na terenie parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. W 1983 poddana postępowaniu dyscyplinarnemu w kuratorium w Opolu. Od 1987 członek KIK, organizatorka Tygodni Kultury Chrześcijańskiej oraz pomocy charytatywnej dla dzieci.

Aktywnymi działaczami kluczborskiej „S” byli też jej mąż: Grzegorz Fraszek, IV-VIII 1981 pierwszy przewodniczący MKZ Kluczbork, członek Zarządu „S” Oświaty Regionu Śląsk Opolski, oraz syn Henryk. Mieszkanie Fraszków stanowiło miejsce spotkań działaczy opozycyjnych (wielokrotne rewizje). Po przejściu na emeryturę członek „S” emerytów w Kluczborku.

9 III 1983 – 12 III 1984 rozpracowywana przez p. V/VI KM MO/RUSW w Kluczborku w ramach KE krypt. Żmija.

Antoni Maziarz