Aurelia Polańska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Aurelia Polańska, ur. 22 IX 1930 w Poznaniu. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (1954 magisterium); w 1964 doktorat, w 1970 habilitacja, od 1978 profesor.

1952-1964 pracowniczka Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni; 1964-2000 WSE w Sopocie (od 1970 Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego), od 1975 organizowała i kierowała Zakładem Ekonomii Pracy w Instytucie Organizacji i Zarządzania.

Od IX 1980 w „S”, współzałożycielka „S” na Wydziale Zarządzania UG; pracowniczka Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy KK „S”, od jesieni 1980 członek zespołu pod kierownictwem dr. Eugeniusza Myczki, prelegentka w ramach szkoleń dla członków komisji zakładowych.

1981-1985 członek Społecznej Rady Prymasowskiej, popularyzatorka społecznej nauki Kościoła; 1982-1988 współorganizatorka Duszpasterstwa Środowisk Twórczych i Ludzi Pracy prowadzonego przez o. Sławomira Słomę przy kościele św. Mikołaja w Gdańsku oraz Duszpasterstwa Ludzi Morza w Gdyni (kontynuowano prelekcje i wykłady zainicjowane w OPSZ w 1980); od 1985 współorganizatorka i prelegentka w ramach Dni Modlitwy i Refleksji w rocznicę VIII 1980 w kościołach gdańskich. W VIII 1988 autorka prelekcji podczas strajków w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i Morskim Porcie Handlowym w Gdańsku.

W 1989 członek KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie i KO „S” w Gdyni. Od 1994 prezes KIK w Gdyni; od 1998 członek Komisji Stypendialnej Prezydenta Miasta Gdyni. Członek komitetów naukowych przy PAN i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Od 2000 na emeryturze, pracuje w prywatnym szkolnictwie wyższym.

Wyróżniona Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Komisji Edukacji Narodowej oraz 25-lecia „S”.

16 V 1986 – 16 XI 1989 rozpracowywana przez Wydział IV WUSW w Gdańsku w ramach KE krypt. Laura, nr rejestracyjny 54109.

Arkadiusz Kazański