Barbara Czyż

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.
Barbara Czyż

Barbara Czyż, ur. 28 XI 1947 w Mysłowicach. Absolwentka Studium Pomaturalnego Handlu Zagranicznego w Katowicach (1967) i Pomaturalnego Studium Bibliotekoznawstwa w Katowicach (2003). 1981-1982 studentka Uniwersytetu Śląskiego.

1967-1970 zatrudniona w KWK Mysłowice, 1970-1976 w Centrum Zaopatrzenia Górnictwa, 1977-1983 ponownie w KWK Mysłowice, 1988-1990 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. 1968-1981 w PZPR.

2-3 IX 1980 uczestniczka strajku w KWK Mysłowice, od IX 1980 w „S”; od IV 1981 członek KPN; w IV 1981 współorganizatorka, następnie przewodnicząca KOWzP w Mysłowicach; organizatorka w bibliotece Kopalni wystawy nt. Katynia; uczestniczka pikiet, manifestacji w obronie aresztowanych i sądzonych (m.in. Józefa Zajkowskiego, Wojciecha Figla).

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Sosnowcu-Radosze, Darłówku i Gołdapi, zwolniona 30 IV 1982; w V 1982 zatrzymana w miejscu pracy pod zarzutem udziału w próbie wysadzenia Pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej w Mysłowicach, po rewizji w mieszkaniu zwolniona; 30 VIII 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, od 15 IX 1982 w Darłówku, uczestniczka akcji oporu, m.in. głodówki; zwolniona w XI 1982. Współorganizatorka akcji plakatowych, ulotkowych, wykonawczyni matryc do druku ulotek i plakatów, kolporterka pism podziemnych (m.in. „Konfederata Śląski”), organizatorka spotkań działaczy podziemnej „S” i KPN, manifestacji KPN; działaczka KIK i Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Działaczka struktur okręgu katowickiego KPN wchodzącego w skład Obszaru V KPN. W VIII 1988 uczestniczka akcji łączności między strajkującymi kopalniami; współpracowniczka Amnesty International w Londynie; 11-17 XI 1988 uczestniczka demonstracji, następnie głodówki w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. W I 1989 uczestniczka IV Kongresu KPN w Warszawie oraz w III 1989 drugiej tury w Krakowie: członek Rady Politycznej KPN.

1989-1990 członek mysłowickiego KO „S”; 1990-1991 Komitetu Budowy Pomnika Górników KWK Wujek Poległych 16 XII 1981 w Katowicach; w 1992 współzałożycielka Związku Zawodowego Kontra. 1991-1993 posłanka na Sejm z listy KPN. 1993-2000 bez zatrudnienia. Od 2000 bibliotekarka w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

Odznaczona Medalem Pamiątkowym KWK Wujek (1996), Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Woj. Katowickiego, Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Od 3 V 1989 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Niepoprawny; 10 III 1983 – 7 XII 1988 przez p. V-2 MUSW w Mysłowicach w ramach KE krypt. Sosna.

Stefan Sarwa