Barbara Filipek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Barbara Filipek, ur. 2 I 1939 w Łodzi. Absolwentka Politechniki Łódzkiej, Wydz. Elektryczny (1961).

1962-1997 pracowniczka Zakładów Aparatury Elektrycznej Ema-Elester w Łodzi. W VII 1980 uczestniczka marszu głodowego w Łodzi.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 wiceprzewodnicząca KZ.

13 XII 1981 współorganizatorka strajku w Ema-Elester; od 1982 przewodnicząca TKZ; uczestniczka spotkań Ośrodka Pomocy Więźniom i Internowanym przy kościele oo. jezuitów w Łodzi; 1982-1984 współorganizatorka, uczestniczka akcji ulotkowych w swoim zakładzie przed obchodami świąt majowych; organizatorka we własnym mieszkaniu punktu kolportażu hurtowego, jednego z największych w Łodzi, stanowiącego podstawę organizacji sieci kolportażu wydawnictw podziemnych RKW Ziemi Łódzkiej; od 1984 kolporterka na ternie Ema-Elester wydawnictw podziemnych, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Solidarności Walczącej”, „Biuletynu Łódzkiego”, „Głosu Łodzi”, „Kursu”, „Jesteśmy”, książek NOWej, Kręgu, Rytmu, CDN, Pokolenia, ulotek, znaczków poczt podziemnych, kaset audio, kalendarzy, banknotów, kart świątecznych i innych okolicznościowych.

Od 1997 na emeryturze.

Wyróżniona medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2003).

Do 27 VI 1989 rozpracowywana przez Wydz. V WUSW w Łodzi w ramach SOR.

Tomasz Czarnecki