Barbara Frączek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Barbara Frączek (z d. Krzaklewska), ur. 3 XII 1941 we Lwowie. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, Wydz. Lekarski (1965).

1965-1969 staż i specjalizacja w Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie, 1969-1970 lekarz okulista w Powiatowej Przychodni Obwodowej tamże, 1971-1975 w ZOZ nr 1 tamże, 1976-2001 w Przemysłowym Specjalistycznym ZOZ tamże.

Od IX 1980 w „S”; współzałożycielka, następnie przewodnicząca KZ w PS ZOZ.

1982-1989 współpracowniczka Komitetu Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Pozbawionym Pracy i Ich Rodzinom (później Diecezjalny Zespół Charytatywno-Społeczny) przy klasztorze oo. bernardynów w Rzeszowie (chroniła represjonowanych przez kwalifikowanie ich jako niezdolnych do dalszego internowania lub zatrzymania oraz szkoliła ich w manifestowaniu trudnych do zdiagnozowania dolegliwości podczas badań przed zatrzymaniami). 1982-1989 kolporterka prasy i wydawnictw podziemnych w rzeszowskim środowisku medycznym (m.in. „Solidarność Trwa”, „Galicja”, „Tygodnik Mazowsze”, „Hutnik”, „Z Dnia na Dzień”), kaset audio, znaczków poczt podziemnych i in. materiałów. W X 1987 współinicjatorka (wraz z Niną Winach) powstania w Rzeszowie tablicy upamiętniającej ks. Jerzego Popiełuszkę.

W II 1989 współzałożycielka KO w Rzeszowie. 1989-1992 ponownie przewodnicząca KZ „S” w PS ZOZ, 1990-1992 przewodnicząca Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia „S” w Rzeszowie, 1990-1998 delegat na kolejne WZD Regionu Rzeszowskiego, członek ZR; w 1990 delegat na II KZD. Poseł RP I i III kadencji z listy KO i AWS. W 1991 absolwentka Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Wydz. Teologiczny. Od 1993 prezes Stowarzyszenia Tak Życiu w Rzeszowie, 1993-1999 członek Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. 1998-2004 w RS AWS.

7 IV – 17 IV 1989 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Komitet.

Michał Stręk