Barbara Grochulska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Barbara Grochulska, ur. 13 X 1924 w Worowicach k. Płocka. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Historyczny (1952), doktorat (1963), habilitacja (1976), profesor nadzwyczajny (1990).

Żołnierz AK, sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim; X 1944 – V1945 więźniarka stalagu Zeithan k. Drezna. 1950-1952 pracownik Archiwum Miejskiego m. st. Warszawy, 1954-1992 pracownik naukowy Instytutu Historycznego UW. 1966-1970 sekretarz naukowy Instytutu Historycznego UW, członek Rady Naukowej Archiwum UW. W III 1968 pomagała demonstrującym studentom.

Od IX 1980 członek „S” UW.

1982-1990 współpracowniczka senackiej komisji ds. osób pozbawionych wolności, wyjeżdżała do Jaworza na widzenia z internowanymi pracownikami UW. 1982-1992 współorganizatorka Konwersatorium Historii Kultury w Studium Kultury Chrześcijańskiej przy kościele św. Trójcy na Solcu oraz od 1986 Konwersatorium Kultury Polskiej. W 1984 sygnatariuszka deklaracji założycielskiej i działaczka KO Przeciw Przemocy.

Od 1992 na emeryturze.

Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych, m.in. Handel zagraniczny Księstwa Warszawskiego. Z badań nad strukturą gospodarczą (1967), Warszawa na mapie Polski stanisławowskiej: podstawy gospodarcze rozwoju miasta (1980), Księstwo Warszawskie (1990).

Odznaczona Krzyżem Powstańczym (1985), Brązowym Krzyżem Zasługi (2007).

Krzysztof Dąbek