Barbara Grzechynka

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Barbara Grzechynka, ur. 9 XI 1939 w Zakopanem. Ukończyła Technikum Ekonomiczne dla Pracujących w Krakowie (1964).

1956-1982 zatrudniona w Krakowskich Zakładach Przemysłu Gumowego Stomil (kolejno: laborantka, referent, mistrz). Członek PTTK. Do IX 1980 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Stomilu, III-VI 1981 członek MKZ Małopolska, oddelegowana do pracy w Sekcji Organizacji MKZ Regionu Małopolska; od VII 1981 przewodnicząca KZ w Stomilu.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, Gołdapi, Darłówku, 25 III 1982 zwolniona. Za zorganizowanie 13 V 1982 w Stomilu akcji strajkowej (na znak solidarności z internowanymi) 14 V 1982 zwolniona z pracy z zakazem wstępu na teren zakładu, wyrokiem Sądu Pracy przywrócona, przeszła na rentę. 1982 – IV 1989 w Międzydzielnicowym Komitecie Solidarności w Krakowie, łączniczka z zakładami pracy w dzielnicy Grzegórzki, koordynatorka m.in. kolportażu prasy podziemnej tamże, odpowiedzialna za przepływ informacji dot. manifestacji rocznicowych i patriotycznych, uczestniczka akcji ulotkowych, plakatowych, współpracowniczka (informacje z terenu Grzegórzek) podziemnego pisma „Kronika Małopolskia”; 1982-1984 współzałożycielka podziemnego pisma „Solidarność Grzegórzecka”, drukarz; współorganizatorka pomocy internowanym i represjonowanym; działaczka kultury niezależnej przy kościele oo. Jezuitów i parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. 1987-1990 zatrudniona w prywatnym zakładzie na pół etatu.

Od 1994 na emeryturze.

17 XII 1982 – 6 III 1984 rozpracowywana przez Wydz. V WUSW w Krakowie w ramach SOS krypt. Ratusz.

Anna Kawalec