Barbara Kozłowska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Barbara Kozłowska, ur. 3 VII 1956 w Gliwicach. Absolwentka Politechniki Śląskiej, Wydz. Architektury (1992), studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej, kierunek ochrona krajobrazu (1994) i na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek zarządzanie instytucjami kultury (2007).

Od 1976 roku studentka PŚ, równocześnie 1978-1980 nauczycielka w SP nr 28 w Gliwicach, w 1980 pracowniczka Huty 1 Maja w Gliwicach. 1976-1980 kolporterka pojedynczych egzemplarzy niezależnego pisma KOR, KSS KOR „Robotnik”.

W VIII 1980 uczestniczka strajku w Hucie 1 Maja w Gliwicach. Od IX 1980 założycielka (m.in. z Ewą Kiptą) NZS na PŚ, przewodnicząca Komitetu Założycielskiego; 22 IX 1980 uczestniczka pierwszego zebrania przedstawicieli Tymczasowych Komitetów Założycielskich NZS w Warszawie, do III 1981 prezes Zarządu NZS PŚ, od IV 1981 członek Prezydium KKK NZS; od 19 XI 1981 uczestniczka strajku studenckiego na PŚ, w XII 1981 przewodnicząca KS.

13 XII 1981 zatrzymana, przewieziona do Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 14-31 I 1982 przetrzymywana w AŚ w Sosnowcu, od II 1982 w Ośr. Odosobnienia w Darłówku, następnie od 9 IV 1982 w Bytomiu-Miechowicach, w VII 1982 na przepustce, w VIII 1982 zwolniona dzięki staraniom Ligi Kobiet. 1982-1989 kolporterka książek (łącznie kilkuset tytułów) CDN, NOWej, Na głos (punkt kolportażu we własnym mieszkaniu); 1982-1985 współzałożycielka, działaczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach, organizatorka zbiórki pieniędzy na wakacje dla dzieci oraz dla rodzin osób represjonowanych, w kontakcie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka; organizatorka pomocy medycznej dla osób cierpiących na nietypowe choroby. 1985-1989 uczestniczka Ruchu WiP. 1985-1989 asystentka projektanta w gliwickim Miastoprojekcie.

1989-1992 prezes Zarządu firmy ABC Sp. z o.o., 1992-2001 właścicielka pracowni konserwatorskiej Akant. Współpracowniczka Macieja Kuronia jako autora książek kulinarnych. 2005-2008 kierownik działu, koordynatorka projektu Królowa Luiza w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Działaczka organizacji pozarządowych, m.in. Towarzystwa Przyjaciół Szkoły 23 w Gliwicach, Towarzystwa Przyjaciół Teremisek, Stowarzyszenia Wolnego Słowa (od 2009 członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego).

W 1998 jedna z laureatek nagrody w konkursie Społecznik Roku. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Od 23 I 1986 rozpracowywana przez Wydz. III-1 RUSW w Gliwicach w ramach SOR krypt. Akacja.

Andrzej Jarczewski