Barbara Małgorzata Kurek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Barbara Małgorzata Kurek, ur. 22 XII 1955 w Elblągu. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek administracja publiczna (2006).

1973-1994 samodzielna księgowa w Zakładach Mechanicznych im. gen. Karola Świerczewskiego Zamech w Elblągu.

Od IX 1980 w „S”, członek struktur związkowych w Zamechu. 1981–1982 w ZMS.

14 XII 1981 uczestniczka strajku w Zamechu; od 1982 działaczka lokalnej struktury podziemnej TZR w Elblągu; redaktor, przepisywacz, grafik, kolporterka wydawnictw podziemnych, prowadziła bibliotekę tychże, udostępniała lokal na punkt kolportażowy; organizatorka pomocy, m.in. zbiórek pieniędzy dla rodzin internowanych i aresztowanych; kilkadziesiąt razy przesłuchiwana w zakładzie pracy, KW MO/WUSW w Elblągu, wielokrotne rewizje w mieszkaniu. 3–5 V 1982 współorganizatorka manifestacji pod pomnikiem Ofiar Grudnia ’70 w Gdańsku. W X 1983 zatrzymana na 48 godz.

W 1989 uczestniczka spotkań działaczy związkowych woj. elbląskiego na plebanii parafii św. Mikołaja w Elblągu; 1989–1994 wiceprzewodnicząca KZ „S” w Zamechu, 1989–1995 delegat na kolejne WZD Regionu Elbląg; 1989–1991 oddelegowana do pracy w ZR, główna księgowa. W 1989 członek KO w Elblągu; 1990–1996 w PC, od 1996 w ROP, przewodnicząca Koła w Elblągu. 1991–1993 oddelegowana do pracy w Kancelarii Sejmu RP Biuro Poselskie w Elblągu jako sekretarka, od 1993 inspektor ds. funduszy celowych w Woj. Urzędzie Pracy w Olsztynie Filia w Elblągu. 1994–1996 członek Międzyzakładowej Komisji Pracowników Administracji „S” w Elblągu.

Odznaczona medalem Zasłużona dla Ziemi Elbląskiej (1991).

Hieronim Guzowski