Barbara Madajczyk-Krasowska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Barbara Madajczyk-Krasowska, ur. 28 I 1947 w Zakrzewie. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Filologii Polskiej (1972).

1972-1976 zatrudniona w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku; 1976-1984 z-ca dyr. ds. merytorycznych w Wojewódzkim Ośrodku Kultury tamże.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ.

Po 13 XII 1981 współorganizatorka Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy kościele św. Mikołaja (o.o. dominikanów) w Gdańsku, działaczka w grupie dziennikarskiej, organizatorka spotkań z pisarzami, dziennikarzami, pracownikami naukowymi związanymi z demokratyczną opozycją, m.in. z Markiem Nowakowskim, Zbigniewem Herbertem, Ryszardem Kapuścińskiemu, Bronisławem Geremkiem, Tadeuszem Mazowieckim; współredaktor kościelnej gazetki ściennej „Skarbczyk Dominikański”, autorka tekstów (pisała głównie o uwięzionych, zatrzymanych); współpracowniczka Hanny Trzeciakowskiej z Komitetu Prymasowskiego w Warszawie. W 1984 zwolniona z pracy (w 1983 przez 9 mies. na zasiłku rehabilitacyjnym); 1984-1989 bez zatrudnienia. W V i VIII 1988 jako pracownik Gdańskiej Agencji Informacyjnej „S” (od 1989 kierownik) przekazywała informacje o strajkach do Radia Wolna Europa i in. mediów zachodnich (w VIII 1988 udostępniła na siedzibę Agencji własne mieszkanie); po strajkach w 1988 informowała (w ramach GAI „S”) m.in. o tworzeniu struktur „S”, demonstracjach, zatrzymaniach, przygotowaniach do obrad Okrągłego Stołu, konferencjach Lecha Wałęsy itp.

1989-1990 zatrudniona w Tymczasowym Zarządzie Regionu (od 1990 w ZR), kierownik Gdańskiej Agencji Informacyjnej „S”; 1991-2004 reporterka, publicystka „Dziennika Bałtyckiego”; od 2004 na emeryturze, współpracuje z „DB” i „Tygodnikiem Solidarność”.

29 I 1988 – 4 X 1989 rozpracowywana przez Wydział III WUSW w Gdańsku w ramach SOR „Menora”, nr rejestracyjny 57453.

Odznaczona Medalem 25-lecia „S” (2005).

Arkadiusz Kazański