Barbara Malak-Minkiewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Barbara Malak-Minkiewicz, ur. 20 VIII 1945 w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Psychologii (1967), doktorat (1976).

1967-1988 pracownik naukowy na Wydziale Psychologii UW, 1 IX 1981 – 25 XI 1983 prodziekan ds. studenckich, zmuszona do rezygnacji po wiecu studentów w rocznicę rejestracji „S”.

Od IX 1980 w „S” UW; 1980 przewodnicząca Komisji Wydziałowej, 1981 współpracowniczka Komisji Interwencji w Regionie Mazowsze. W XII 1981 członek-założyciel Klubów Samorządnej Rzeczpospolitej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

13 XII 1981 – 1 VII 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Olszynce Grochowskiej i Gołdapi. IX 1982 – 1983 współpracowniczka RKW w zakresie łączności ze środowiskiem naukowym, współpracowniczka „Tygodnika Mazowsze”. IV 1983 – 1989 współzałożycielka i członek Społecznego Komitetu Nauki. 1984-1988 członek redakcji pisma „Poglądy”. 1985-1989 współpracowniczka Ruchu Wolność i Pokój: uczestniczka głodówek w intencji uwolnienia więzionych za odmowę złożenia przysięgi wojskowej, w III 1985 rzecznik głodujących w kościele w Podkowie Leśnej w sprawie Marka Adamkiewicza. 16 I 1986 zatrzymana w związku z Kongresem Intelektualistów.

Od 1988 w Holandii; w tym czasie współpracownik Radia „Wolna Europa”, przedstawicielka Regionu „S” Dolny Śląsk. 1990-1991 rzecznik prasowy Komisji Krajowej „S” w Gdańsku. Obecnie pracownik International Association for the Evaluation of Educational Achievement z siedzibą w Amsterdamie, koordynatorka międzynarodowych badań porównawczych nad efektywnością edukacji.

Krzysztof Dąbek