Barbara Marczuk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Barbara Marczuk, ur. 3 V 1949 w Rzeszowie. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1973), 1983-1985 studia podyplomowe z zakresu terapii rodzin na Uniwersytecie Warszawskim.

1974-1982 zatrudniona w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Łańcucie, 1982-1985 w Dziennym Oddziale Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Rzeszowie.

Od I 1981 w „S”; założycielka i przewodnicząca KZ w schronisku dla nieletnich RODK.

Po 13 XII 1981 współorganizatorka nieformalnej grupy podziemnej (m.in. z udziałem Marka Szczygła, Stanisława Korczykowskiego, Andrzeja Kubika i Stanisława Klisia), I 1982 – IV 1983 współpracowniczka Jana Klaudiusza Laskosza (Koło Oporu Społecznego Maki), m.in. przy wydawaniu biuletynów „Obrona” i „Łącznik”; 1982-1989 współpracowniczka sieci kolportażu RKW w Rzeszowie; kolporterka podziemnej prasy z Warszawy (skrzynka u Zofii Banieckiej) do Rzeszowa, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Woli” i „Krytyki” oraz książek wydawnictw Krąg i NOWa. 1983-1986 współpracowniczka Jerzego Rudolfa (Teatr Diecezjalny). 1985-2000 zatrudniona w Przychodni Studenckiej przy ZOZ nr 1 w Rzeszowie, od II 1990 także prywatna praktyka – porady psychologiczne.

W 1989 współpracowała z Rzeszowskim KO przed wyborami parlamentarnymi 4 VI. Od 1990 w UPR. Od 2004 na emeryturze (nadal prowadzi praktykę prywatną).

Michał Stręk