Barbara Napieralska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Barbara Napieralska, ur. 8 IV 1955 w Grodzisku Wlkp. Ukończyła Technikum Energetyczne w Poznaniu (1975). Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, kierunek politologia (2003).

1975-1984 kontroler jakości w Wielkopolskich Zakładach Teleelektronicznych Telkom-Teletra tamże.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w WZT.

14 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Gołdapi, uczestniczka głodówki w proteście przeciw nieudzieleniu przepustki internowanej koleżance ze Szczecina na pogrzeb syna, 5 VII 1982 zwolniona; 1982-1984 działaczka TKZ „S” w Telkom-Teletrze, od 1982 współpracowniczka TZR Wielkopolska, łączniczka TZR ze strukturami krajowymi „S”; współorganizatorka pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, kolporterka wydawnictw podziemnych, łączniczka między wydawnictwami a drukarniami, uczestniczka demonstracji, redaktor pism podziemnych: „Rezonans”, „Solidarność Poznań”; kilkakrotnie przesłuchiwana; 6 III 1984 aresztowana, przetrzymywana w AŚ w Poznaniu, 24 VII 1984 zwolniona na mocy amnestii; zwolniona z pracy. 1984-1987 pracownik Wydz. Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1987-1988 Biblioteki Politechniki Poznańskiej, w 1988 HCP.

Od 1990 kierownik Działu informacji w ZR Wielkopolska; redaktor pisma ZR „Solidarność Poznań”, później „Solidarność Wielkopolska”; 1999-2002 przewodnicząca KZ „S” pracowników ZR.

Do 30 XI 1987 rozpracowywana przez Wydz. III-1 WUSW w Poznaniu w ramach KE.

Barbara Fabiańska