Benedykt Jerzy Lewandowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Benedykt Jerzy Lewandowski, ur. 17 XI 1947 w Ludowicach k. Wąbrzeźna. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Zabrzu (1964).

1964-1965 zatrudniony w Toruńskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego, 1965-1966 Kopalni Węgla Kamiennego (Oddział Ruchu Załóg Pole Mikulczyce). 1966-1968 zasadnicza służba wojskowa. W 1969 zatrudniony w Wąbrzeskich Zakładach Poligraficznych, 1969-1970 jako kierowca w Nadleśnictwie Nakło n. Notecią. 1970-1984 aparatowy w Zakładach Chemicznych Organika Zachem w Bydgoszczy. XII 1970 członek Wydziałowego Komitetu Strajkowego (wraz z Alojzym Majewskim, Rajmundem Ratajczakiem) w Zakładach Chemicznych Organika Zachem.

We IX 1980 jeden z inicjatorów powołania niezależnych związków zawodowych w Zakładach Chemicznych. Od 12 IX 1980 wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w Zakładach Chemicznych Organika Zachem. Od IX 1980 przewodniczący Komisji Oddziałowej, 28 II 1980 – 13 XII 1981 wiceprzewodniczący (ds. socjalno-bytowych) KZ. W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego, VII – 13 XII 1981 członek Prezydium ZR, delegat na I KZD. Od V 1981 działacz Komitetu Więzionych za Przekonania. 1980-1981 kolporter i organizator kolportażu wydawnictw niezależnych, udostępniał mieszkanie, w którym funkcjonowała biblioteczka wydawnictw niezależnych.

Po 13 XII 1981 w ukryciu przez kilka dni. XII 1981 – II 1982 organizator, przywódca nieformalnej grupy działaczy „S” zajmującej się przygotowywaniem, kolportażem ulotek, plakatów o treściach antypaństwowych oraz kolportażem kalendarzy, banknotów, kart świątecznych oraz oporników, zbieraniem składek na pomoc represjonowanym. XII 1981 – II 1982 członek zespołu redakcyjnego bydgoskiego pisma Komitetu Obrony Społecznej „KOS”. 1982-1984 zaangażowany w działalność wydawniczą, kolporter, organizator kolportażu wydawnictw podziemnych. 15 II 1982 aresztowany, 17 V 1982 zwolniony z pracy, w VII 1982 skazany na 3 lata więzienia, 2 lata pozbawienia praw publicznych i karę grzywny, przetrzymywany w AŚ w Bydgoszczy (3 miesiące), Inowrocławiu i Potulicach. W Inowrocławiu zainicjował i wydawał biuletyn informacyjny, za co pozbawiono go możliwości korzystania z biblioteki, widzeń oraz korespondencji z rodziną. Biuletyn, który często odczytywany był w Radiu Wolna Europa, wydawał także wraz z innymi więźniami politycznymi w Potulicach. Zajmował się wyrabianiem różańców z chleba więziennego, które udawało się przemycać poza więzienie. 27 IV 1983 zwolniony warunkowo. Po zwolnieniu bez zatrudnienia, uczestnik struktur podziemnych (m.in. jego grupa uczestniczyła w wydaniu i druku pierwszego pisma młodzieży licealnej z Torunia „Grześ” poświęconemu zamordowanemu Grzegorzowi Przemykowi). XII 1981 – II 1982 przeszukania mieszkania. W 1983 kilkakrotnie zatrzymywany przez MO, zabierany na tzw. przejażdżki po mieście, podczas których był straszony i obrzucany wyzwiskami, w I 1984 pobity.

Od VII 1984 na emigracji w USA. Od 1985 zaangażowany w pomoc dla „S”, wspierał finansowo struktury opozycji antykomunistycznej, uczestnik prac organizacji polonijnych (Polish National Alliance – Polski Związek Narodowy). Od III 1988 prezes grupy Solidarni Nebraska 3258 (grupa związkowa powstała przy jego współudziale) oraz prezes gminy 35 PNA Polish National Alliance of the U.S. of N.A.

Wyróżniony honorową odznaką 25-lecia NSZZ „S” (2005).

Katarzyna Grysińska