Białostocka Oficyna Wydawnicza

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Białostocka Oficyna Wydawnicza, rozpoczęła działalność w pocz. 1982, pod kierunkiem Romana Wilka. Pierwszą książką był wydany w IV 1982 w nakł. 500 egz. tomik kilkadziesięciu wierszy „wojennych” pt. Gryps; wydrukowali go: Dariusz Boguski i Janusz Taranienko. Poza R. Wilkiem w BOW aktywnie działali: Krystyna Strubel - z-ca szefa BOW, organizacja kolportażu, także in. wydawnictw niezależnych, w jej mieszkaniu odbywały się spotkania BOW; Stanisław Przestrzelski (pracownik Białostockich Zakładów Graficznych), dostarczał papier i zajmował się kolportażem. Nakładem BOW ukazały się następujące wydawnictwa:

  1. Marek Nowakowski, Opowiadania wojenne, 1982, technika druku: matryce białkowe;
  2. Stanisław Jerzmanowski, W potrzasku. Przyczynek do dziejów likwidacji niepodległości, 1985, technika druku: sitodruk;
  3. Jerzy Nowowiejski, List Władysława Siły-Nowickiego do generała Wojciecha Jaruzelskiego, 1984, technika druku: sitodruk;
  4. Marian Kukiel, Generał Władysław Sikorski. Żołnierz i mąż stanu, 1983, technika druku: sitodruk;
  5. Wiersze stanu wojennego, 1983, technika druku: maszynopis powielany;
  6. Waldemar Kuczyński, Solidarni i niepokonani, 1984, technika druku: sitodruk;
  7. Józef Piłsudski w Białymstoku, autor nieznany, 1985, technika druku: sitodruk;
  8. List do Mieczysława Feliksa Rakowskiego od Józefa Kuśmierka, 1983, technika druku: sitodruk.

Książki wydawano w nakł. 500 egzemplarzy.

Białostocka SB rozpracowywała członków BOW w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania „Biblioteka”.

Marek Kietliński