Biblioteka Informatora

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Biblioteka Informatora, podziemne wydawnictwo założone w 1983 w Lublinie. Korzystało z maszyn, papieru, farb i in. środków należących do „Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»”; książki początkowo drukowano na powielaczu, od 1986 na offsecie. Celem BI było wydawanie publikacji przynoszących szybki zysk, co pozwoliłoby na swobodne wydawanie „Informatora” i „Miesięcznika. Opinie, Komentarze, Analizy”, o doborze tytułów decydowali Jan Magierski i Wojciech Guz; współpracownicy (z dawnego NZS): Andrzej Gwóźdź, Grzegorz Biolik, Beata Grzesik, Jacek Grzemski i Wiesław Ruchlicki.

Dorobek BI można podzielić na trzy grupy: 1) dokumenty, 2) relacje i wspomnienia świadków historii, 3) pozycje użytkowe (śpiewniki, poradniki). Rodzaje publikacji wynikały ze świadomie przyjętego profilu wydawniczego BI: miały trafiać w ówczesne zapotrzebowanie czytelników, korzystających z niezależnej literatury.

BI rozpoczęła działalność broszurą z rysunkami satyrycznymi Andrzeja Mleczki i Piotra Chomy, pt. Junta juje. Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce autorstwa Józefy Kamińskiej nie odnotowuje wydania lubelskiego. Kolportaż publikacji BI odbywał się gł. kanałami kolportowania „Informatora”.

Nakładem BI ukazało się 17 publikacji (zestawienie wg Wojciecha Guza):

 1. Program NSZZ „S” uchwalony przez I Krajowy Zjazd Delegatów, 1983;
 2. Mały konspirator. Poradnik dla dorosłych i młodzieży, 1983;
 3. Wezwania, przesłuchania i rewizje w świetle prawa, 1983;
 4. Aniela Steinsbergowa, Widziane z ławy obrończej, 1984;
 5. Marian Brandys, Z dwóch stron drzwi. Twardy człowiek, 1984;
 6. Franciszek Witkowski, Wspomnienia 1939-1942, 1984;
 7. T. Mazowiecki, K. Dziewanowski, J. Strzelecki, J. Ambroziak, St. Opiela SJ, ks. J. Tischner, Prawda i wspólnota drogą do wyzwolenia narodu, 1985;
 8. Mieczysław Szerer, Memoriał w sprawie odpowiedzialności za łamanie praworządności w sądownictwie wojskowym, wstęp A. Steinsbergowej, 1985;
 9. Józef Mackiewicz, Zbrodnia w dolinie rzeki Drawy, 1986;
 10. Jacek Żakowski, Anatomia smaku czyli o losach „Tygodnika Powszechnego” 1953-1956, 1986;
 11. Sprawozdanie cenzora WL, 1986;
 12. Maria Byrska, Ucieczka z zesłania, 1987;
 13. Ojczyzno ma. Zbiór pieśni patriotycznych, 1987;
 14. Ryszard Jerzy Kukliński, Uczestniczyłem w przygotowaniu wprowadzenia stanu wojennego, 1987;
 15. Władysław Anders, Bez ostatniego rozdziału, cz. I i II, 1988;
 16. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
 17. Wojciech Wasiutyński, Źródła niepodległości, wydane wspólnie z Biblioteką „Polityki Polskiej”, 1988.
Ewa Kuszyk-Peciak