Biskupi Komitet Pomocy Potrzebującym w Kielcach

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Biskupi Komitet Pomocy Potrzebującym w Kielcach, działał od końca XII 1981; początkowo nieformalnie: księża rozdawali internowanym paczki żywnościowe i odzież, przekazywali listy; w V 1982 próby zorganizowania pomocy podjęli zwolnieni z internowania wiosną 1982 działacze „S” Regionu Świętokrzyskiego, 12 IX 1982 bp Stanisław Szymecki oficjalnie powołał Biskupi Komitet Pomocy Potrzebującym udzielający pomocy internowanym, zwalnianym z pracy za przynależność do „S” i aresztowanym ze względów politycznych oraz ich rodzinom; od 1983 pn. Biskupi Komitet Charytatywno-Społeczny.

W Komitecie działali: bp Mieczysław Jaworski, ks. ks. Aleksander Chycki, Wojciech Piwowarczyk, Stanisław Wójtowicz i inni, świeccy: Michał Chałoński, Zygmunt Kaleta, Danuta Kogut, Józef Płoskonka, Mirosława Sarna, Anna Stępień, Maria Żak i inni; porad prawnych udzielali: Wojciech Czech i Edward Rzepka; aptekę darów prowadziła Maria Marciniak-Kurowska. Magazyny i punkt wydawania darów znajdowały się w Domu Księży Emerytów przy al. IX Wieków Kielc; punkt konsultacyjny (porady prawne, pomoc medyczna, psychologiczna i duchowa) w Ośrodku Pomocy Charytatywnej przy ul. Wesołej 54. Dary pochodziły z Europy Zachodniej i ze zbiórek pieniędzy organizowanych w kościołach diecezji kieleckiej.

Nieoficjalnie członkowie Komitetu kolportowali wydawnictwa podziemne, organizowali spotkania działaczy podziemia. W VI 1984 pracę Komitetu czasowo zawieszono, pod koniec 1984 otwarto ponownie punkt rozdawnictwa. W 1985, gdy skończył się napływ darów z Zachodu, Komitet zakończył działalność. Apteka leków z darów dla bezrobotnych, bezdomnych i ubogich przetrwała do początku l. 90.

Działalność Komitetu 1982-1987 była rozpracowywana przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Kielcach w ramach SOS krypt. Dar.

Marzena Grosicka