Bożena Brzezińska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Bożena Brzezińska, ur. 21 X 1943 Zagórowie. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Pedagogiki (1978).

Od X 1980 w „S”; 10 X 1980 uczestniczka pierwszego zebrania przedstawicieli konińskich zakładów pracy, podczas którego powołano MKZ „S” w Koninie. 10 X – XII 1980 doradca MKZ, od 28 X 1980 członek zespołu redakcyjnego Prezydium MKZ; uczestniczka tworzenia Komitetów Założycielskich „S” w wielu zakładach pracy woj. konińskiego.

1982-1990 współorganizatorka, dzięki pomocy ks. Antoniego Łassy, proboszcza parafii św. Maksymiliana Kolbe w Koninie, działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Duszpasterstwa Rolników oraz Bractwa Trzeźwości działających przy tej parafii; dyr. Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej. Organizatorka licznych spotkań kulturalnych, przedstawień teatralnych i wykładów o tematyce społecznej z udziałem dziennikarzy, aktorów i ludzi nauki z różnych ośrodków Polski, m.in.: Misterium Pasyjnego wg Brandstaettera (21 III 1983) i wieczoru poezji z okazji dnia Służby Zdrowia (7 IV 1983) w wykonaniu aktorów scen warszawskich, przedstawienia w wykonaniu Teatru Ósmego Dnia z Poznania – Wzlot (19 XI 1984) i Raportu z oblężonego miasta (9 VI 1985), spotkania z pisarzem Markiem Nowakowskim (15 XI 1984), z Jackiem Fedorowiczem (23 V 1985) i wielu spotkań ze Stefanem Bratkowskim. Współorganizatorka licznych rocznicowych i okolicznościowych uroczystości religijno-patriotycznych. 29 IV – 1 V 1983 zatrzymana w związku z podejrzeniem o kolportaż „Tygodnika Mazowsze”, w jej mieszkaniu przeprowadzono tzw. operacyjne przeszukanie (ponowne przeszukanie 6 III 1984). 16 VI – 19 VII 1984 przewodnicząca Społecznego Komitetu Budowy Pomnika o. Maksymiliana Terejwy (kapłana, powstańca styczniowego 1863-1864) w 120. rocznicę śmierci. We IX 1986 przesłuchiwana w ramach akcji tzw. rozmów profilaktycznych, która objęła ok. 100 osób w woj. konińskim.

Od 16 IV 1989 członek KO „S” w Koninie, łącznik z warszawskim KO (na wniosek Ireneusza Niewiarowskiego). 1989-1990 członek Regionalnego KO przy parafii św. Maksymiliana Kolbe. W 1989 współorganizatorka Fundacji Pomocy Bliźnim.

Autorka książki Od zakrystii (2004) o niezależnej działalności prowadzonej w l. 80. w kościele św. Maksymiliana Kolbe.

7 XI 1980 – 22 II 1983 rozpracowywana w ramach SOR krypt. Związek, 29 VII 1982 – 19 V 1983 w ramach SOR krypt. Biuletyn, 22 XII 1982 – 15 XII 1983 w ramach SOR krypt. Pedagog, 15 XII 1983 – 8 X 1984 zarejestrowana jako KO Bebet, 22 III 1984 – 4 VIII 1989 rozpracowywana w ramach SOR krypt. Układ-2; 5 IX 1989 – 22 II 1990 w ramach SOR krypt. Związkowcy. Na podstawie stanowiska prokuratora Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Poznaniu w sprawie zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Bożenę Brzezińską dnia 12 V 2010 Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał orzeczenie w przedmiocie stwierdzenia zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego Bożeny Brzezińskiej.

Elżbieta Wojcieszyk