Bożena Kucewicz-Paid

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Bożena Kucewicz-Paid, ur. 7 IV 1951 w Węglincu k. Zgorzelca. Inż. instalacji urządzeń sanitarnych.

Zatrudniona w Biurze Projektów i Usług Inwestycyjnych Investprojekt w Bydgoszczy.

Od IX 1980 w „S”. X 1980 – 13 XII 1981 członek Komitetu Więzionych za Przekonania.

Po 13 XII 1981 aktywnie działa w strukturach podziemnej „S” w ramach grupy zorganizowanej przez H. Cichego, zajmowała się powielaniem i kolportażem wydawnictw podziemnych oraz zbieraniem składek na cele związkowe. Utrzymywała kontakt z działaczami „S” w Gdańsku, Warszawie Poznaniu, Krakowie i Toruniu, od których otrzymywała nielegalne wydawnictwa, przekazywane później działaczom „S” Regionu Bydgoskiego. Członek zespołu redakcyjnego „Informatora Bydgoskiego” (przygotowywała materiały, powielała, drukowała). 1982-1988 współorganizatorka Mszy za ojczyznę, demonstracji ulicznych, akcji rozlepiania ulotek, współorganizowała (wraz z Marią i Marianem Fundamentami) wieczornice niepodległościowe odbywające się w bydgoskich kościołach. 7 V-25 VII 1984 aresztowana, przebywała w AŚ w Bydgoszczy, zwolniona na mocy amnestii, śledztwo umorzono 7 VIII 1984.

Od 1988 na emigracji w USA.

Katarzyna Grysińska